Projekt Europske Unije
Fond: EPFRR
Mjera: M04 'Ulaganja u fizičku imovinu'; Podmjera 4.1. 'Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva'.
Operacija: 'Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva' 4.1.1-sektor biljne proizvodnje – ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.
Natječaj: 4. natječaj, 4.1.1 – Cvijeće i ukrasno bilje.
OSNOVNI PODACI O KORISNIKU
Floring obrt za proizvodnju travnog busena vl. Ivan Komadina
Bosutska 9, 31326 Uglješ, Hrvatska
OIB 81650616434
Ukupna vrijednost Projekta: 1.821.521,39 kuna
Bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od: 1.275.064,97 kuna
Opis projekta: Ovim projektom Obrt Floring vl. Ivan Komadina ulaže u nabavku nove opreme. Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja. Projektom se rješava problem smanjene konkurentnosti obrta zbog nepostojanja adekvatne opreme (strojeva). Provedbom projekta obrt će povećati prihode od prodaje i zaposliti nove djelatnike.