Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Tko smo?
FLORING d.o.o. Osijek je obiteljska tvrtka u vlasništvu obitelji Slabak. Obitelj se počela baviti proizvodnjom prije više od 30 godina, a kao tvrtka posluje od 1992. godine.
Čime se bavimo?
Bavimo se proizvodnjom travnog busena (gotovih travnjaka), proizvodnjom ukrasnih biljaka, uređivanjem zelenih površina i ugradnjom automatskih sustava za navodnjavanje.
Kontaktirajte nas!
Ukoliko imate pitanja o našim proizvodima ili uslugama slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 091 521 05 12.

Cjenik

TRAVNI BUSEN     Kn Eur
Do 100 m2     30,00 3,99
Od 100 m2     28,00 3,73
         
U cijenu nije uračunat PDV.
Zadržavamo pravo promjene cijena travnog busena.
         
         
LISTAČE        
         
Ime Vrste Kultivar Opseg (cm) Kn Eur
         
Acer platanoides (javor mliječ)   6/8 140,00 18,67
    8/10 162,00 21,60
    10/12 186,00 24,80
    12/14 236,00 31,47
    14/16 280,00 37,33
    16/18 320,00 42,67
    18/20 450,00 60,00
    20/25 725,00 96,67
    25/30 864,00 115,20
         
 Acer platanoides (crvenolisni javor)  'Royal Red' 6/8 250,00 33,33
    8/10 274,00 36,53
    10/12 386,00 51,47
    12/14 432,00 57,60
    14/16 687,00 91,60
         
Acer platanoides (kuglasti javor) ‘Globosum’ 6/8 224,00 29,87
    8/10 336,00 44,80
    10/12 386,00 51,47
    12/14 480,00 64,00
    14/16 680,00 90,67
         
Acer saccharinum (srebrnolisni javor)   6/8 120,00 16,00
    8/10 162,00 21,60
    10/12 180,00 24,00
    12/14 220,00 29,33
    14/16 280,00  37,33
    16/18 350,00 46,67
    18/20 420,00 56,00
    20/25 625,00 83,33
         
Carpinus betulus (stupoliki grab) 'Fastigiata' 125-150 180,00 24,00
    150-175 210,00 28,00
    175-200 230,00 30,67
    200-250 250,00 33,33
         
Catalpa bignoinoides (kuglasti cigaraš)  'Nana' 10/12 230,00 30,67
    12/14 260,00 34,67
    14/16 330,00 44,00
         
Celtis australis (koščela)   8/10 162,00 21,60
    10/12 186,00 24,80
    12/14 236,00 31,47
    14/16 287,00 38,27
    16/18 380,00 50,67
    18/20  450,00 60,00
         
Celtis occidentalis (koprivić)   8/10 162,00 21,60
    10/12 186,00 24,80
    12/14 236,00 31,47
    14/16 287,00 38,27
    16/18 380,00 50,67
    18/20 450,00 60,00
         
Fraxinus excelsior (bijeli jasen)
  12/14 196,00 26,13
    14/16 236,00 31,47
    16/18 350,00 46,67
    18/20 430,00 57,33
         
Fraxinus ornus (crni jasen)   8/10 162,00 21,49
    10/12 186,00 24,67
    12/14 236,00 31,30
    14/16 287,00 38,06
    16/18 508,00 67,35
    18/20 624,00 82,76
         
Ginkgo biloba (ginko)   8/10 230,00 30,67
    10/12 260,00 34,67
    12/14 336,00 44,80
    14/16 386,00 51,47
         
Juglans nigra (crni orah)   6/8 140,00 18,67
    8/10 162,00 21,60
    10/12 186,00 24,80
         
Liquidambar styraciflua (likvidambar)    8/10 230,00 30,67
    10/12 260,00 34,67
    12/14 336,00  44,80
    14/16 386,00 51,47
    16/18 432,00 57,60
    18/20 768,00 102,40
         
Liriodendron tulipifera (tulipanovac)   6/8 186,00 24,80
    8/10 198,00 26,40
    10/12 237,00 31,60
    12/14 336,00 4480
    14/16 386,00 51,47
    16/18 432,00 57,60
    18/20 768,00 102,40
    20/25 846,00 112,80
         
Populus nigra (jablan) ‘Italica’ 8/10 160,00 21,33
    10/12 220,00 29,33
    12/14 280,00 37,33
    14/16 340,00  45,33
    16/18 400,00 53,33
    20/25 460,00 61,33
         
Prunus cerasifera (crvenolisna šljiva) ‘Nigra’ 8/10 218,00 29,07
    10/12 286,00 38,13
    12/14 384,00 51,20
    14/16 462,00 61,60
    16/18 516,00 68,80
    18/20 878,00 117,07
         
Prunus serrulata (japanska trešnja) 'Kanzan' 8/10  330,00 44,00
    10/12 360,00  48,00
         
Prunus serrulata (crvenolisna japanska trešnja)
 'Royal Burgundy'
8/10  330,00 44,00
    10/12 360,00 48,00
         
Robinia pseudoacacia (kuglasti bagrem) 'Umbraculifera' 8/10 174,00  23,20
    10/12 194,00 25,87
    12/14  250,00  33,33
    14/16  365,00 48,67
         
Salix alba (žalobna vrba) ‘Tristis’ 6/8 120,00 16,00
    8/10 160,00 21,33
    10/12 200,00 26,67
    12/14 240,00 32,00
         
Salix matsudana (vijugava vrba) ‘Tortuosa’ 8/10 120,00 16,00
    10/12 180,00 24,00
    12/14 220,00 29,33
    14/16 280,00 37,33
    16/18 386,00 51,47
    18/20 508,00 67,73
    20/25 550,00  73,33
         
Tilia cordata (malolisna lipa)   6/8 156,00 20,80
    8/10 185,00 24,67
    10/12 209,00 27,87
    12/14 274,00 36,53
    14/16 384,00 51,20
    16/18 564,00 75,20
    18/20 687,00 91,60
    20/25 758,00 101,07
         
U cijenu nije uračunat PDV.
Cijene su na paritetu exw rasadnik i travnjaci Uglješ.
Sve su sadnice baliranog korijena.
     

 

OIB: 51396122452
MBS: 03988716
IBAN HR0523400091100233115 PBZ
IBAN HR1324020061100755600 ERSTE Bank

Temeljni kapital 529.600,00 kn uplaćen u cijelosti

FLORING društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju ukrasnog bilja i trgovinu upisano je pri Trgovačkom sudu u Osijeku.
Informacije i prodaja:

Tel: 031 574 196 Fax: 031 574 196

Kornelija Komadina: 091 521 05 12

Ivan Komadina: 091 923 56 65

e-mail: floring@xnet.hr

Radno vrijeme ureda: Pon – Pet 08:00-16:00 h